Biuro Rachunkowe posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania księgowości firmy. W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:


Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

ewidencja sprzedaży,
ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
sporządzenie rozliczenia rocznego.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów


ewidencja kosztów i przychodów,
point ewidencja środków trwałych,
point ewidencja wyposażenia,
point ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
point przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
point sporządzenie rozliczenia rocznego.

Prowadzenie ksiąg handlowych

point przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,
point bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
point ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
point ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
point wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),
point sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
point sporządzanie sprawozdań finansowych,
point sporządzanie deklaracji do GUS.

Obsługa kadrowo płacowa


Sporządzanie:

point list płac,
point imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
point deklaracji ZUS,
point deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
point przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
point przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
point nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Pozostałe usługi księgowe

point sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
point przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
point przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,
point przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
point przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON),
point przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
point pomoc w zakładaniu działalności:
point przygotowywanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy,
point wypełnianie wniosków o zwrot Vat za materiały budowlane,
point sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
point zwrot podatku z zagranicy

Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta spełnia Państwa oczekiwania.
Zapraszam do współpracy z moim Biurem, zapewniając , iż będzie ona profesjonalna, trwała i solidna. Gwarantuję pełną ochronę danych Państwa firmy oraz danych osobowych klientów i ich pracowników.

Formy współpracy
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy następujące formy współpracy:

- dostarczanie dokumentów osobiście do biura
- możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
- możliwość zeskanowania dokumentów, a następnie obsługa księgowa na bazie dokumentów elektronicznych
- księgowość online dla klientów korzystających z programu CDN OPTIMA.